Sexologiska Samtal

När du kommer till mig träffar du en välutbildad och erfaren rådgivare.  Jag är utbildad socionom, handledare i psykosocialt behandlingsarbete, har utbildning i individualpsykoterapi, familjeterapi och i viss mån KBT/ACT.  Jag har läst sexologi 90 p vid Göteborgs Universitet.  Jag har även läst kurser i sociologi, genusvetenskap, kvinnohistoria, religion m.m. för att utvidga min förståelse om människan som individ, familjemedlem, samhällsmedborgare men också som medlem av olika minoriteter.

Jag har arbetat med socialt behandlingsarbete sedan 1980 och med sexologisk rådgivning och undervisning sedan 1990.  Mitt företag i handledning startade jag 1998 och mottagning för sexologisk rådgivning 2006.

För att behålla och höja kompetensen deltar jag kontinuerligt i föreläsningar, konferenser och bedriver litteraturstudier.

Jag är medlem i Svensk förening för sexologi och tillämpar NACSs (Nordic Association for Clinical Sexology) stadgar för etik och sekretess. Jag är också medlem i RFSU.

 

Eila aug 2018